Properties
Buyer's Guide
Costa Tropical
Services

"Suddenly it became clear that the property was not officially registered  in our names as owners. Our contact man, Bernard of Tropicana, not only discovered the dangerous mistake but also immediately started procedures to correct the default. We highly appreciate Bernard´s deep engagement as well as his very professional and efficient handling of this difficult matter, which thanks to him and at a very low cost was successfully solved. We are looking forward to working with Bernard and Martin of SpainCostaTropical in their efforts to sell our property."
C HEDELIN - LA HERRADURA
 
C HEDELIN av LA HERRADURA
"Plötsligt stod det klart att fastigheten inte var officiellt registrerad i våra namn såsom ägare. Vår kontaktman, Bernard av Tropicana, inte bara upptäckte det allvarliga misstaget utan startade omedelbart aktiviteter för att korrigera felet. Vi uppskattar mycket Bernard´s djupa engagemang liksom hans mycket professionella och effektiva handläggning av detta svåra ärende, vilket tack vare honom och till en mycket låg kostnad löstes framgångsrikt. Vi ser fram emot att samarbeta med Bernard och Martin av SpainCostaTropical i deras ansträngningar att sälja vår fastighet."
C HEDELIN av LA HERRADURA